Helsesøster på Oslo Private Gymnasium

Vi får nå helsesøster med fast kontortid her på OPG. Vi håper dere som trenger litt hjelp oppsøker henne.

Les mer

Full rulle på OPG de siste ukene før sommerferien

Aktivitetsnivået var skrudd på fullt i det skoleåret 2013 -2014 nærmet seg slutten. På OPG var det som vanlig en spennende og lærerik tid.

Les mer

OPG med svært gode resultater på Elevundersøkelsen

En gang i året gjennomfører Utdanningsdirektoratet den såkalte Elevundersøkelsen. Denne er obligatorisk for alle skoler i Norge og skal besvares anonymt.Vi kan med stor glede melde at OPG ligger godt over både Oslo - og landsgjennomsnittet på undersøkelsen. Spesielt hyggelig er det at vi skårer svært høyt på læringsmiljø, faglige utfordringer og på motivasjon. Vi har fortsatt 0 poeng på mobbing, altså stiller vi fortsatt i kategorien en mobbefri skole. Et kort sammendrag av viktige områder elevene blir spurt om følger her: På trivsel skårer OPG 4,6, mens Oslo og landet for øvrig ligger på 4,4. Støtte fra lærerne ligger hos oss på 4,5 - Norgessnittet er 4,1. Læringskultur viser 4,4 for OPG mens landsgjennomsnittet ligger på 3,6. Når det gjelder mobbing har 0% av våre elever svart at de blir mobbet 2 -3 ganger per måned, mens tallet for Oslo er 2,3 %, og landet for øvrig ligger på 1,8 %. Trykk på les mer, så kommer du inn på undersøkelsen og resultatene.

Les mer

Innsamlingsaksjon til kreftforskning

For noen uker siden ba elevrådets representanter om et møte med rektor. Det de ønsket å ta opp var sitt engasjement for kreftsaken. De ønsket å gjøre noe for å støtte kreftforskningen som har hjulpet så mange mennesker, og derfor var det et sterkt ønske fra OPGs elever om å arrangere en innsamlingsaksjon. Tradisjonelt er det russekullet på skolene som står for denne type aksjoner, men i og med at vi er en liten skole med bare 180 elever var det viktig for elevrådet at hele skolen skulle involveres. Som rektor er jeg svært stolt over elevenes initiativ, og støttet dem selvfølgelig helhjertet.

Les mer

Kontakt oss

Ta kontakt om du har spørsmål.

Send oss E-post:

info@opg.vgs.no

Ring oss:

22 83 73 02

Postadresse og besøksadresse

OPG- Oslo Private Gymnasium
Munkedamsveien 45

0250 Oslo

 

 

Send oss en melding

Utviklet av Tag Studio.